Vi vill gärna bli fler! Regnskogsföreningen är en ideell förening. All hjälp vi kan få i form av bidrag och volontärarbetare är viktig för oss. Vi är ett engagerat gäng som brinner för att skydda regnskogen, dess ursprungsbefolkningar och dess artrikedom. Genom att engagera dig i vår förening kan du vara med och påverka och göra skillnad!

Att vara medlem i föreningen kostar 100 kronor per år. Du kommer då att bidra direkt med finansiering till utbildning av reservatsvakter av regnskogen i Karibkorridoren, stimulera kaxuyanafolket till demokratiskt självstyre samt till att utveckla ekologiskt hållbara inkomstkällor.

Du blir medlem genom att betala 100 kronor till bankgiro 836-3194 eller Swish till 123 0259 226. Vänligen ange namn och e-post. För bidrag sätter du in valfri summa på samma bankgiro 836-3194, vänligen ange "bidrag".

Ditt bidrag går oavkortat till pågående projekt. Projekten i Brasilien samt Regnskogsföreningen revideras årligen av auktoriserade revisorer och följs upp av Forum Syd. Detta säkerställer att projekten sköts i enlighet med plan.

Du kan också stödja vår verksamhet genom ideellt arbete. Kontakta oss om du är intresserad!