Det finns många sätt att bidra till att regnskogen får stå. Många vill klimatkompensera resor, vilket kan vara bra samtidigt som det är en komplicerad fråga. Se mer om det nedan. 

Ett annat sätt är att kräva att de varor vi införskaffar inte bidrar ytterligare till regnskogsskövling. Ett exempel som vi i Sverige bör göra för att minska belastningen på den hårt ansträngda skogen i Amazonas är att uppmana affärer att inte sälja nötkött från Brasilien. Se mer om vad du kan göra här

Du kan också vara med i vår förening, vi vill gärna bli fler! Regnskogsföreningen är en ideell förening. All hjälp vi kan få i form av bidrag och volontärarbetare i föreningen är viktig för oss. Vi är ett engagerat gäng som brinner för att skydda regnskogen, dess ursprungsbefolkningar och dess artrikedom. Genom att engagera dig i vår förening kan du vara med och påverka och göra skillnad!

Att vara medlem i föreningen kostar 100 kronor per år. Du kommer då att bidra direkt med finansiering till utbildning av reservatsvakter av regnskogen i Karibkorridoren, stimulera kaxuyanafolket till demokratiskt självstyre samt till att utveckla ekologiskt hållbara inkomstkällor.

Du blir medlem genom att betala 100 kronor via Swish till 123 0259 226 eller till bankgiro 836-3194. Vänligen ange namn och e-post. För bidrag sätter du in valfri summa på samma bankgiro 836-3194, vänligen ange "bidrag".

Ditt bidrag går oavkortat till pågående projekt. Projekten i Brasilien samt Regnskogsföreningen revideras årligen av auktoriserade revisorer och följs upp av ForumCiv. Detta säkerställer att projekten sköts i enlighet med plan.

Du kan också stödja vår verksamhet genom ideellt arbete. Kontakta oss om du är intresserad!

 

Kan man klimatkompensera genom Regnskogsföreningen, och är det ens en bra idé att klimatkompensera sina koldioxid utsläpp genom att betala för skydd av skog?

Det bästa är så klart att släppa ut så lite som möjligt, eftersom man aldrig kan kompensera för de utsläpp man faktiskt gör. Det finns också kritik mot att just vi i de rika länderna ska kunna ”köpa oss fria” genom kompensation, när effekterna av klimatförändringarna i oproportionerlig grad påverkar människor som lever i fattigdom.

Det är svårt att nå ner till hållbara koldioxidutsläpp och då är det ju bra om det är möjligt att kompensera för den klimatskada utsläppen orsakat. Hur gör man då det bäst?

Ett hektar tropisk regnskog i Amazonas binder kol som bildar 737 ton koldioxid, om skogen huggs ner och biomassan bränns eller förmultnar. En svensk släpper i genomsnitt ut grovt räknat 10 ton koldioxid per år. Det motsvarar alltså 1/75 av kolinnehållet i ett hektar regnskog. Att klimatkompensera sitt utsläpp skulle kosta några kronor, om man utgår från kolinnehållet i en viss yta räddad regnskog. Även om man skulle räkna på det dubbla utsläppet.

Det allra bästa vore att skogen fick stå kvar, eftersom den fyller bra många fler värden än just att vara ett koldioxidlager.

Därför rekommenderar vi istället att man blir medlem i Regnskogsföreningen och på så sätt bidra till vårt regnskogsbevarande arbete. Regnskogen i det 280 000 kvadratkilometer stora Karib binder kol som motsvarar ungefär 20 miljarder ton koldioxid. Denna mängd kol kan jämföras med de globala utsläppen. Under 2017 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till cirka 36 miljarder ton. Att bevara de regnskogar som finns kvar är mycket viktigt bland annat för att motverka utsläpp av koldioxid.

Välkommen som medlem i föreningen!