Regnskogsföreningen är en ideell förening med säte i Sverige som bildades 2010. Vi arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Vi har en mycket liten administration som sköts med frivilliga krafter. Alla de gåvor och bidrag som kommer in går oavkortat till de projekt vi valt att stödja. Vi uppdaterar er regelbundet via vår Facebookgrupp "Regnskogsföreningen" och vid tillfälle även här på hemsidan. 

Engagerad kärna
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och kärnan består av nio personer med mycket lång erfarenhet från arbete med att skydda regnskogen; Charlotta Agaton, Herman Carr, Magnus Eriksson, Torkel Lundberg, Björn Möllersten, Ulf Rasmusson, Catarina Silveira, Teresa Soop och Mikael Stenberg. Flera av oss i Regnskogsföreningen var med och startade Regnskogsutskottet i Jordens vänner på 1980-talet. Sedan dess har vi drivit framgångsrika projekt som handlar om att skydda miljontals hektar värdefulla skogsområden i Brasilien, Ecuador och Colombia från exploatering. För närvarande bidrar vi till skyddet av 28 miljoner hektar i norra Amazonas.

Nu är vi alla angelägna om att fortsätta vårt arbete med skydd av regnskogarna i Sydamerika. Vill ni vara med?

Hur arbetar vi?
Regnskogsföreningen är en religiöst och politiskt obunden förening utan något som helst vinstdrivande syfte. Vi arbetar i huvudsak på volontärbasis, vilket innebär att ingen förutom vår projektkoordinator tar ut någon lön. När man bidrar ekonomiskt till något av våra projekt, går dessa pengar oavkortat till projekten eftersom projektkoordinatorns lön betalas från andra medel.

Våra samarbetspartners i Brasilien har mycket lång erfarenhet av denna typ av arbete. Mer om hur vi tänker finns här.

 

Riktlinjer för hantering av den personliga integriteten enligt GDPR

Regnskogsföreningen värnar om din personliga integritet och vill att du som supporter och givare alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Regnskogsföreningen. Vi är öppna med vilken data vi samlar in och varför. Denna integritetspolicy förklarar hur Regnskogsföreningen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. All behandling av personuppgifter inom Regnskogsföreningen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Ändamål samt motivering med behandling av personuppgifter
Regnskogsföreningen registrerar sina givares personuppgifter för att på ett smidigt sätt kunna kommunicera med medlemmarna genom olika kanaler samt för att kunna hålla en god och nära relation med varje medlem på ett sätt som givaren önskar. Regnskogsföreningen kommunicerar med sina medlemmar via flera olika kanaler; webbplatser, sociala medier och allmänna nyhetsbrev.

Personuppgifter Regnskogsföreningen samlar in
Person- och kontaktinformation - namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress.
Regnskogsföreningen registrerar personuppgifter i samband med att du anmäler dig som givare till eller medlem i Regnskogsföreningen, eller att du anmäler dig som mottagare av våra nyhetsbrev.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att:
- tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet i Sverige.
- tillvarata Regnskogsföreningens rättsliga intressen.
- upptäcka och förebygga bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.
Regnskogsföreningen kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.
Personuppgifterna kan när som helst raderas genom att meddela Regnskogsföreningen genom föreningens kontaktperson.