Regnskogsföreningen är en ideell förening med säte i Sverige som bildades 2010. Vi arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Vi har en mycket liten administration som sköts med frivilliga krafter. Alla de gåvor och bidrag som kommer in går oavkortat till de projekt vi valt att stödja.

Engagerad kärna
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och kärnan består av sju personer med mycket lång erfarenhet från arbete med att skydda regnskogen; Charlotta Agaton, Magnus Eriksson, Torkel Lundberg, Björn Möllersten, Ulf Rasmusson, Teresa Soop och Mikael Stenberg. Flera av oss i Regnskogsföreningen var med och startade Regnskogsutskottet i Jordens vänner på 1980-talet. Sedan dess har vi drivit framgångsrika projekt som handlar om att skydda mer än 8 miljoner hektar värdefulla skogsområden i Brasilien, Ecuador och Colombia från exploatering.

Nu är vi alla angelägna om att fortsätta vårt arbete med skydd av regnskogarna i Sydamerika. Vill ni vara med?

Hur arbetar vi?
Regnskogsföreningen är en religiöst och politiskt obunden förening utan något som helst vinstdrivande syfte. Vi arbetar dessutom helt och hållet på volontärbasis, vilket innebär att vi inte tar ut någon lön utan gör detta på vår fritid. När man bidrar ekonomiskt till något av våra projekt, går dessa pengar oavkortat till projekten. Våra samarbetspartners i Brasilien har mycket lång erfarenhet av denna typ av arbete.