I regnskogen finns en fantastisk mångfald av växter och djur med mer än 50% av jordens alla arter, trots att den endast upptar 7% av jordens landyta. Världens urfolk utgör 4-5% av världens befolkning, medan deras skyddade områden hyser 80% av världens biologiska mångfald. För att på lång sikt kunna rädda regnskogen och dess mångfald har vi i Regnskogsföreningen insett värdet i att stödja de folk som lever och tar hand om skogen.

Legenden om en kolibri

Suruifolket är ett av de regnskogsfolk som vi arbetat med under åren. De berättar många legender, där en handlar om en liten kolibri som på egen hand försökte släcka en stor skogsbrand. Inget av de stora djuren ville hjälpa till, för de trodde inte det skulle gå. Men den lilla kolibrin fyllde sin näbb, om och om igen, ända tills en del av skogsbranden var släckt. Med andra ord: om vi alla hjälps åt, klarar vi av de stora hot som ursprungsfolken, regnskogen och alla dess invånare står inför. Även om vi inte lyckas rädda allt, är varje del vi räddar värd enormt mycket för de som lever där.

Har skogen en framtid?
Kolonisationen av Sydamerika trycker på österifrån. Vissa miljöorganisationer fokuserar på områden där det är ”som grönast” d v s inte där många små och stora kolonisatörer vill avskoga och exploatera marken. Den typen av projekt som Regnskogsföreningen driver är därför mycket angeläget eftersom det är i gränslandet som avverkningen förr eller senare måste stoppas. De folk som Regnskogsföreningen väljer att samarbeta med är unika på så sätt att de vill samarbeta med resten av samhället, lära sig digital teknik, ser framtiden an och vill ha hjälp till självhjälp.

Läs mer om projektet här