Hjälp oss att bevara Amazonas regnskog!

I regnskogen finns en fantastisk mångfald av växter och djur med mer än 50% av jordens alla arter, trots att den endast upptar 7% av jordens landyta. För att på lång sikt kunna rädda regnskogen har vi i Regnskogsföreningen insett värdet i att stödja de ursprungsfolk som lever och tar hand om skogen.

Legenden om en kolibri

Suruifolket är ett av de regnskogsfolk som vi arbetat med under åren. De berättar många legender, där en handlar om en liten kolibri som på egen hand försökte släcka en stor skogsbrand. Inget av de stora djuren ville hjälpa till, för de trodde inte det skulle gå. Men den lilla kolibrin fyllde sin näbb, om och om igen, ända tills en del av skogsbranden var släckt. Med andra ord: om vi alla hjälps åt, klarar vi av de stora hot som ursprungsfolken, regnskogen och alla dess invånare står inför. Och även om vi inte lyckas rädda allt, är varje del vi räddar värd enormt mycket för de som lever där.

Har skogen en framtid?
Kolonisationen av Sydamerika trycker på österifrån. Vissa miljöorganisationer fokuserar på områden där det är ”som grönast” d v s inte där många små och stora kolonisatörer vill avskoga och exploatera marken. Den typen av projekt som Regnskogsföreningen driver är därför mycket angeläget eftersom det är i gränslandet som avverkningen förr eller senare måste stoppas. De folk som Regnskogsföreningen väljer att samarbeta med är unika på så sätt att de vill samarbeta med resten av samhället, lära sig digital teknik, ser framtiden an och vill ha hjälp till självhjälp.

100 kr bidrar till skyddet av 1000 hektar regnskog i ett år

Denna uträkning är ett försök till att konkretisera vad ditt bidrag innebär. Vårt pågående Forum Syd-stödda projekt i Amazonas har en total årlig budget på drygt en miljon kronor. Där ingår en så kallad "egeninsats" om 113 000 kr, dit ditt bidrag går oavkortat. Dessa pengar går till en rad aktiviteter som alla ämnar bygga upp folken och ge skydd åt ett regnskogsområde om två miljoner hektar i brasilianska Amazonas. Ett bidrag på 100 kr innebär därmed skydd av 1 770 hektar regnskog, men för enkelhets skull har vi valt att här runda ned det till 1000 hektar. Även om projektet pågår under flera år och skyddet kommer att fortgå, har vi valt att göra uträkningen på ett år.

Läs mer om projektet här