Under 2021-2022 fokuserar Regnskogsföreningen på det större samarbetet i norra Amazonas. Våra samarbeten bygger alltid på en långsiktig relation där vi känner våra samarbetspartner och regelbundet följer upp deras arbete.

Vi eftersträvar i möjligaste mån att finansiera projekten med medel från ForumCiv (vilka får finansiering från Sida), med en egeninsats som samlas in genom bidrag och donationer direkt till Regnskogsföreningen. Som medlem bidrar man genom medlemsavgiften och eventuellt genom ytterligare frivilliga bidrag. 

Tidigare har Regnskogsföreningen varit engagerade i ett stort antal regnskogsprojekt i Sydamerika, vilket du kan läsa om under "Tidigare projekt" i menyn till höger.

 

Varför ska man över huvud taget stötta skydd av regnskog?

Alla jordens skogar har en förmåga att binda koldioxid i varierande grad. Tropiska regnskogar har en
extra stor koldioxidbindande kapacitet och spelar en avgörande roll för att balansera och motverka
atmosfärens ökande koldioxidhalt. Växthusgaserna ökar nu så snabbt att det utgör ett omedelbart
hot mot våra känsliga ekosystem, däribland regnskogen. För att nuvarande och kommande
generationer ska ha en möjlighet till ett rikt liv på vår gemensamma planet, krävs det att vi både
skyddar regnskogen och minskar vår resursförbrukning, som orsakar koldioxidutsläpp och
avskogning.


Genom att stödja Regnskogsföreningen bidrar du till att motverka både avskogning och skenande
koldioxidhalter. Samtidigt måste vi hjälpas åt att påminna oss själva om att vi kommer från jorden
och att allt vi äger och har kommer från denna planet. Det kan tyckas självklart, men vår förbrukning
av resurser indikerar något annat. Mänskligheten förbrukar så mycket naturresurser att vi förstör
för oss själva, våra barn och nästkommande generationer. Vi måste agera kraftfullt mot både
avskogning och klimatförstörelse, då dessa destruktiva processer går hand i hand. I vårt beroende av
vårt hem jorden ingår också alla arter av liv i olika former, allt ifrån djur, spannmål, andra ätbara
växter och substanser som används i läkemedel.


Regnskogen hyser ett oerhört rikt djur- och växtliv, och den biologiska mångfald som finns där
fungerar som en buffert i en föränderlig värld. Nu levande generationer har fortfarande möjlighet att
rädda jordens biologiska mångfald, men vi måste agera nu!