Under 2019 fokuserar Regnskogsföreningen på det större samarbetet i karibkorridoren i norra Amazonas (läs mera utifrån länkarna till höger). Våra samarbeten bygger alltid på en långsiktig relation där vi känner våra samarbetspartner och regelbundet följer upp deras arbete.

Vi eftersträvar i möjligaste mån att finansiera projekten med medel från Forum Syd (vilka får finansiering från Sida), med en egeninsats om 10% som samlas in genom bidrag och donationer direkt till Regnskogsföreningen. Som medlem bidrar man genom medlemsavgiften och eventuellt genom ytterligare frivilliga bidrag. 

Tidigare har Regnskogsföreningen varit engagerade i ett stort antal regnskogsprojekt i Sydamerika, vilket du kan läsa om under "Tidigare projekt" i menyn till höger.