Genom Regnskogsföreningens lokala samarbetspartner Ecam stödjs en rad olika folk som lever i och av skogen: urfolk, quilombolas, och människor längs floden. Syftet är att stärka dessa utsatta folk på olika sätt, och att de därmed kan leva kvar i skogen på egna villkor. Utöver de större urfolken som ingår i projekten, finns i regionen även urfolk som saknar namn och som lever isolerat från omvärlden. Genom projekten skyddas de indirekt.

Samtidigt uppnås ett klimatskydd och ett skydd av biologisk mångfald, båda med global inverkan genom storleken på de enorma regnskogar som skyddas i Karib.

Även om det främsta arbetet handlar om att stärka sårbara folk och skydda deras land, arbetar Regnskogsföreningen även med att stärka de som ansvarar för ska genomföra strategier och implementera lagar med syfte att skydda dessa områden på sikt (myndigheter, kommuner) och de som annars driver avskogning (ranchägare). Endast genom en systemansats går det att åstadkomma långsiktig förändring.

Texterna är på engelska. 


- Urfolk i Amazonas

- Kaxuyana

- Wai-wai

- Parintintin, jiahui och piraha

- Quilombola

- Flodbor

- Ranchägare