quilombola area2
De nya reservaten Trombetas I och Trombetas II

I mitten av februari bildades två nya reservat i de områden där Regnskogsföreningens samarbetspartners verkar. Reservaten kallas "Trombetas I" och "Trombetas II" och tillhör så kallade "quilombolas", slavättlingar. Efter 28 års kamp har dessa områden nu formellt identifierats och reservaten bildats.

Utmaningarna och möjligheterna framåt är enorma! De första stegen innebär att ta fram skötselplaner för reservaten, samt att stärka quilombolas organisation för att lyckas stå upp för sina rättigheter. Det är extra viktigt då de nu kommer att kunna kräva in avgifter från exempelvis gruvbolagen som vill verka i reservatet.  

Projektet som stöds av Regnskogsföreningen har med andra ord inom bara två år varit med om tre reservatsbildningar; först ett av de största ursprungsfolksreservaten (drygt 2 miljoner hektar) som vi skrivit om tidigare här på hemsidan, och nu två quilombolareservat på nära 260 000 hektar.

Reservatsbildningarna var mycket oväntade nu när Brasilien blir alltmer resriktiva i skydd av regnskogen, och vi kan vara mycket tacksamma för allt det arbete som ligger bakom dessa framgångar!