smbnder liten
Bonden Formiga (blå tröja) med familj

Anläggning av betesmarker för biffkor svarar för den dominerande delen av avskogningen i brasilianska Amazonas. Så även i gränsområdena till Karib, området stort som två tredjedelar av Sverige som vi bidrar till att skydda med projektet. Än är det regnskog längs gränsen, men sakta men säkert brer betesmarkerna ut sig i riktning mot den mosaik av urfolks- och naturreservat som utgör Karib.

Det går att hejda det här! Nötdjursrancherna är mestadels illa skötta, med lågt antal nötdjur och låg produktion av nötkött per hektar. Ofta går det utför, med allt sämre utbyte så att en utväg blir att hugga ner mer regnskog. Men det går att med relativt enkla medel fördubbla eller till och med trefaldiga avkastningen per hektar, så att i det i princip inte behövs huggas ner mer regnskog. En metod är att ha mindre gigantiska fållor, med staket, så att djuren betar av gräset mer jämt, inte för mycket och inte för litet, innan de flyttas till nästa fålla vid precis rätt tidpunkt – då blir det mer och bättre bete. En annan nyckelmetod är att få bort ogräs och buskar, som ofta invaderat betesmarkerna därför att de skötts så illa. 

bonde o kossor liten
Ute vid hagen

 

I kommunen Paragominas i en annan del av den enorma delstaten Para har ett framgångsrikt arbete genomförts där ett stort antal ranchägare genomfört hållbart, förbättrat nötdjursbruk. En ranchägare där har tagit det som min mission att sprida budskapet om detta. Vi har kunna knyta honom till projektet, liksom den tekniker som svarat för metodutveckling och teknisk rådgivning där. Efter en inledande kartläggning utvecklas ett pilotprogram, där teknikern ihop med ranchägare ska gå igenom varje egendom för deltagarna. Utifrån detta framställs rekommendationer för hur ranchen kan läggas om i en hållbar, välskött riktning. Vi har valt att göra detta i kommunen Oriximina, Brasiliens fjärde största med en yta stor som en fjärdedel av Sveriges. Den består mest av urfolks- och naturreservat tillhörande Karib och är den kommun som rymmer i särklass störst yta urfolksreservat, men den innehåller också områden utanför Karib där rancherna finns.