Läs här intervjun med ARQMOs ordförande Claudinete Colé, ARQMO’s första kvinnliga ordförande.