Skogsbad Mia

Mia Lehndal avsätter 1% av sina kursintäkter till Regnskogsföreningens arbete. Foto taget i skogen i Dalsland av fotograf Roger Borgelid.

Mia, du är en regnskogsbeskyddare sedan många år nu, och avsätter 1% av dina kursintäkter till Regnskogsföreningens arbete. Berätta, hur kommer det sig att du vill skydda regnskog?

- När jag tänker på regnskog så känner jag en enormt närande livsenergi – glädje, värme och kärlek. Den känslan gör att jag intuitivt förstår hur viktigt det är att bevara regnskogen, utan att ens ta in det globala klimatperspektivet som ju också är uppenbart. I regnskogen finns en sådan förmåga till läkning, i form av medicinalväxter och uråldrig visdom, och så är det ju läkande bara att befinna sig i skog. Nu när jag pratar om det så längtar jag dit!

Vill du dela med dig om en av dina starkare upplevelser från regnskogen?

- Jag har varit flera gånger i regnskogen, och ett tillfälle som jag tänker på var när jag gjorde en uppföljningsresa för ett av de projekt som medlemmarna i Regnskogsföreningen drev 2003, i Rondonia, Brasilien. Jag var själv aktiv medlem i gruppen. Under resan blev det uppenbart hur viktigt det är att stötta de människor som lever i skogen - dels för deras mänskliga rättigheter, dels för att de själva skyddar skogen på ett långsiktigt sätt. En hel värld håller på att utrotas, och den världen bär på så många fler värden än just växterna i sig. Vissa av de folk som lever där står fortfarande i kontakt med livets flöde, något som jag värdesätter högt. Det liknar det förhållningssätt som jag undervisar i under mina kurser i personlig utveckling.

Vad hoppas du att stödet till Regnskogsföreningens ska leda till?

- Projekten hjälper de som lever i skogen att bevara sin miljö, och det är ett organiskt sätt att adressera helheten. Jag hoppas att projekten leder till att bevara så mycket som möjligt av de ursprungliga värden som regnskogen och dess folk står för.

Mia Lehndal är kursledare i sitt företag som arbetar med ledarskap, yoga och tantra, se mer på www.mialehndal.se. Hon har varit aktiv i flera olika civilsamhällesorganisationer.