Bränderna i Amazonas har nått rekordhöga nivåer. Tyvärr är bränderna inte det enda hotet mot Amazonas, utan omfattningen av skövling och andra övergrepp har också ökat de senaste åren. Dessutom är miljörörelsen utsatt för systematiska hot. En konsekvens av det nya styret i Brasilien är att illegala aktörer löper ännu mindre risk att straffas.

Det är dock inte enkelt att åstadkomma en förändring. Det räcker inte att bara släcka bränderna - det är snarare ett helt system som måste förändras. Ett system där det finns alternativ till att skövla eller bränna ny skog, där det finns incitament till att skydda skogen, och där det finns metoder att bruka delar av skogen på hållbart sätt. Aktörer från olika delar av samhället måste inkluderas för att hitta långsiktigt hållbara lösningar för att skydda Amazonas.

Så trots katastrofbudskap i media är det viktigt att behålla hoppet. Det finns en väg framåt, och vi måste agera utifrån ett systemtänk där man tar både miljömässiga och sociala aspekter i beaktande. Vi vet att det fungerar! Genom vårt samarbete med brasilianska Ecam skyddas en yta motsvarande två tredjedelar av Sverige.

I Regnskogsföreningen blir vi motiverande av att alltfler förstår hur viktig regnskogen och Amazonas är, och att det finns flera organisationer som arbetar med dessa komplexa frågor. Fler som lyfter frågan på olika sätt behövs, vi kompletterar och stärker varandra. Vi är glada att samarbeta med några av dem.

Det här säger vår samarbetspartner Ecam om dagens situation i Amazonas:

"The current rates of burning in the Amazon have become an international agenda. The data, which shows an increase in pressure on natural resources, show us that this reality has never been far from those who live “far away” from forests, because the impacts sooner or later reach everyone. And this reinforces what we have always talked about during our years of work in the Amazon: there is no sustainable conservation without local development.

That is, the conservation of the environment does not occur only by combating burning, illegal logging or even hunting and predatory fishing. Protective work must be combined with strengthening and developing local communities and actors. “My answer remains the same: we must empower the region’s own people, combining economic empowerment with conservation. This entails, among other fronts, establishing financing mechanisms that benefit not only non-Amazonian entities, but directly Amazonian people working for sustainable development”, said Vasco van Roosmalen, Ecam’s director.

Working with these issues in the Amazon has never been very comfortable and the advances of recent years have proved very fragile, especially from the perspective of social leave of local populations. Therefore, implementing an integrated conservation strategy in the field means first of all understanding that the environment and biodiversity are protected through the action of the people who live there. Building, with the people who live in the Amazon, policies and actions that guarantee a social and environmental balance, besides supporting, in practice, the Amazonian communities, institutions as well as its private sector.”

Med ert stöd kan vi fortsätta detta viktiga arbete.