Regnskogsföreningens största finansiär är Forum Syd, och de har efter sina besök i projekten tagit fram ett fint informationsmateral som de kallar "S.O.S. Amazon: Sustainable Cattle Farming as a contribution to face climate change".

Läs den intressanta sammanfattningen av projektet som berör just hållbar boskapsskötsel, intervjuer och korta filmer på den här länken