Under rådande förutsättningar går arbetet bra. De som arbetar i organisationen jobbar mestadels hemifrån. Medan Manaus och Belem har drabbats hårt av corona, så har det gått bättre i Santarem och i projektregionen som fortfarande bara haft ett fåtal fall. I Belem finns det ett par personer inom ECAM som testats positiva, men ingen som arbetar med Karibkorridoren har hittills drabbats, vilket de är väldigt tacksamma för.

Eftersom personalen i huvudsak är från närliggande områden har arbetet kunnat fortgå som vanligt. De aktiviteter som krävde specialister utifrån är tillsvidare uppskjutna. Lokala organisationer, såsom ARQMO och APIM, har varit helt centrala för att ordna med nödproviant till urfolksamhällena. Dessa organisationer hjälper också till med informationsspridning och riktlinjer till samhällena vad gäller sjukdomen, samt med mobilsering av hjälp från andra aktörer. ECAM jobbar med att stödja och ge support i dessa insatser.

Bilderna visar en pråm som lämnar Oriximina med 1040 nödpaket med proviant för urfolksamhällen (indianer och Quilombolas/slavättlingar). Nödpaketen möjliggör att invånarna kan hålla sig isolerade i byarna och inte sprida en eventuell smitta till andra byar. Varje paket innehåller proviant för en familj på fyra för en månad.