”Det är helt avgörande att man har kontroll över sin egen mark, inte minst för att skydda sig mot pandemin”

- Det är tack vare att organisationerna har stärks så pass under senare år som det här ens är möjligt, berättar Ecams chef Vasco van Roosmalen.

Urfolk och quilombolas som ingår i projektet har lyckats klara sig utan covid-19 smitta. Genom projektet har folken fått system på plats, och rättigheter till en rad saker som kommunen kan bidra med. Det är avgörande alltid, och inte minst i pandemitider – vad har kommunen kunnat skicka ut om man inte ens visste hur många som lever i byarna? Eller erkänt dessa folks rättigheter till sitt land? Då hade man inte kunnat förhindra att folk tog sig vidare uppför floderna, och smittan hade först in till dessa folk som är extra smittokänsliga.

flodbild liten

Inne i skogen fortsätter arbetet, dock utan fysisk kontakt med större samhällen

Inom ramen för projektet ingår att stärka urfolkens och quilombolas egna organisationer och att ta fram system för att skydda sin mark (i bästa fall i form av så kallade ”territorier”). I vissa byar har man installerat Internet via satellit, och mycket av kontakten utanför byarna sker via mobiltelefoner idag. Hälsostöd, lärarstöd och skydd av sina markområden har stärkts genom detta.

- Alla som vill åka vidare in i skogen måste förbi Cachoeira Porteira, och där kontrolleras vilka de är och om de är friska. Endast friska personer som är bosatta inom området (uteslutande quilombolas och urfolk) får fortsätta in i området.

Genom att isolera sig i byarna har man kunnat hålla sig utan smitta, och det har också inneburit att man inte heller har sett en ökad avskogning under pandemin på samma sätt som hänt på andra håll i Brasilien. Dock har isoleringen inneburit att man inte kunnat sälja varor och köpa föda i staden på samma sätt som tidigare. Därför har Ecam tillsammans med målgruppernas organisationer fortsatt med leverera matpaket till byarna och i viss grad möjliggjort försäljning av paranötter på säkra sätt.

Både quilombolas och urfolken tillhör de främsta riskgrupperna och prioriteras högst för framtida covid-19 vaccination. Genom projektet har organisationerna kartlagt vilka som bor var, inklusive ålder och hälsotillstånd. Quilombolas organisation ARQMO har satt upp en plan för hur vaccinationerna ska gå till. För urfolken görs det av den nationella myndigheten för urfolkshälsa.