I veckan var Kanindés nya chef, Txai, och kommunikationschefen Gabriel på besök i Stockholm för att delta på miljökonferensen Stockholm+50. Vi fick möjligheten att spendera två förmiddagar med dem för att följa upp Regnskogsföreningens pågående stöd till Kanindé för deras arbete i södra området av delstaten Amazonas. De berättade om vad som händer i regionen och urfolkens kamp för både sina egna rättigheter och skyddet av sin skog. Skyddet av både mänskliga rättigheter och av miljön har försvagats väsentligt under pågående president Bolsonaros styre, och civilsamhällets roll har blivit än mer viktig. Mycket av det som borde göras av brasilianska myndigheter utförs nu istället av frivilliga och civilsamhällesorganisationer som Kanindé.

Txai och Gabriel i Stockholm, juni 2022. Bild: Teresa Soop

Tre folk och deras territorier stödjs genom Kanindé ihop med Regnskogsföreningen: parintintin, jiahui och piraha. Det senare lever i stort sett isolerat från omvärlden och bara ett fåtal piraha pratar portugisiska, vilket innebär att de inte själva kan stå upp för sina rättigheter, inte kan sälja eller köpa grödor till korrekta priser, och inte kan anmäla intrång och övergrepp. Stora hot finns mot alla tre folk och deras territorier, och stödet består av tre delar: utbildning inom miljöskydd och av miljöskyddsagenter; stärkande av folkens egna organisationer; och utveckling av småskalig hållbar produktion av grödor som redan används (som banan, majs). Dessa folk är knappt representerade utanför sina områden och få känner till dem, då de inte har kapacitet eller möjlighet att delta på exempelvis beslutsmöten, urfolksmöten och liknande. I april i år var de för första gången representerade på det stora ”Terra Libre” mötet där över hundra olika urfolk träffades. På mötet kunde de lyfta sina behov, berätta om sina erfarenheter och lära sig från de urfolk som varit med längre i kampen för sina rättigheter.

Nytt på senare tid är ett par drönare som Kanindé kan åka runt med till olika delar av territorierna. Dessa skickas upp dels för att bättre kartlägga områdena, men används också när man hör ljud från exempelvis motorsågar för att snabbt lokalisera intrånget i skyddade områden, få bildbevis och informera polisen. Det ger starkare underlag i efterföljande juridiska processer. Användningen av drönare är oerhört mycket mera effektivt än vad man annars måste ta till! Sedan man började använda drönare i ett reservat i Rondonia har antal invasioner redan gått ner.

I södra Amazonas fortsätter arbetet året ut, med förhoppning om en fortsättning. Exempelvis, baserat på tidigare erfarenheter, väntas nu i sommar ett stort antal bränder och man mobiliserar sig för att skydda sin skog med bland annat stöd från brandskyddsmyndigheten.

Txai och Gabriel återvänder nu hem för att fortsätta kampen.