Regnskogsföreningen har avtalat projekt med flera nya samarbetspartners i brasilianska Amazonas
Under året har ett flertal nya avtal skrivits med viktiga och relevanta aktörer i brasilianska Amazonas. De nya avtalen är ett resultat av hur södra Amazonas blivit alltmer utsatt, samt att föreningens avtal med vår största samarbetspartner Ecam börjat fasas ut då deras fokus skiftat något från Regnskogsföreningens huvudsakliga uppdrag – att skydda regnskogen och deras invånare. Här finns mera information om södra Amazonas.

Resa längs floden i Amazonas. Bild: Kanindé

Redan under 2021 påbörjades ett nytt samarbete med Kanindé, en organisation som Regnskogsföreningens medlemmar samarbetat med redan sedan deras etablering på 1990-talet. Kanindé arbetar brett med olika urfolk och skyddet av deras mark med utgångspunkt i delstaten Rondonia. De har dock aktiviteter i grann-delstaten Amazonas där Regnskogsföreningen stöttar deras arbete med tre urfolk i södra delen av delstaten: parintintin, jiahui och piraha. Se mer om projektet här.

Under våren 2022 ingick Regnskogsföreningen partnerskap med ytterligare en grupp som är verksam i södra Amazonas, Idesam. Idesam har i över 15 år varit aktiva i regionen och blev 2020 utsedda till landets främsta miljö-NGO (non-governmental organisation). Det projekt som Idesam genomför med stöd från Regnskogsföreningen går ut på att stärka de grupper som lever längs den planerade asfalteringen av vägen BR-319. Dessa grupper består främst av flodbor och urfolk, och området inkluderar även ett antal naturskyddsområden. Genom att grupperna stärks och medvetandegörs om sina rättigheter, samt lär sig skyddsarbete och representeras i de beslutsfora som berör dem, kommer avskogningen kunna minimeras.

Ett kompletterande avtal med ViaVerde ingicks under våren 2022. Regnskogsföreningen har god erfarenhet av ViaVerdes arbete i och med att de tidigare engagerats i flera år via Ecam för att stötta ranchägare i omställningen mot hållbar nötdjursuppfödning. ViaVerdes konsulter är både uppskattade och framgångsrika, och resultaten av ranchägarnas omställning sprids till kollegor i regionen som önskar ta del av processen. Se mer om ranchägarna i texten och korta filmerna här.

I juli ingick Regnskogsföreningen ett direkt samarbete med ARQMO, quilombolas organisation i Oriximiná, delstaten Pará. ARQMO grundades redan 1989 som den första quilombola-organisationen. De är en paraplyorganisation för de åtta quilombola-territorierna i regionen, och har stötts via Ecam under vårt långa samarbete. Efter framgångsrikt samarbete via Ecam är ARQMO nu redo för direktstöd från Regnskogsföreningen. Läs gärna mer om quilombolas här, och om tidigare projekt här.