Uru eu wau wau 1

En av medlemmarna i Regnskogsföreningen initierade stödet till frivilligorganisationen Kanindé redan i slutet av 80-talet. Organisationen har därefter vuxit och är idag en av de mest respekterade inom regnskogs- och ursprungsfolksskydd i Brasilien. Under många år var en stor del av det svenska stödet riktat mot folket uru-eu-wau-wau, vilka kontaktades i början av 70-talet då det var i risk för total utradering då koloniseringsfronten nått deras områden. Folkets kulturella identitet är stark, och anpassningen till det moderna samhället är svår och komplex. Genom svenskt stöd stärktes deras kulturella identitet, organiserades dem i en demokratisk rörelse för att stärka sina rättigheter, alternativa inkomstkällor arbetades fram och skyddsplaner för deras mark togs fram och implementerades. Folkets kamp fortsätter än idag.

Den 15 november 2012 firade “Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé” 20 år, och lika länge har medlemmar i Regnskogsföreningen arbetat tillsammans med dem. Kanindé är en oberoende NGO som har kontor i delstaten Rondônia i Brasilien. Deras främsta målsättning är stärka ursprungsfolkens rättigheter och överlevnad samt skydd av den fantastiska miljö där de lever.

Sverige har stött Kanindé i olika faser under dessa 22 år, bland annat genom WWF, Jordens Vänner och Regnskogsföreningen, främst med finansiella resurser från Forum Syd/Sida, Reseindustrins Barnfond och från privatpersoner.

- Kanindé är en fantastisk organisation att arbeta med, berättar Teresa Soop. De ger verkligen allt för att komma vidare, alla stora hinder till trots. De har kallats för ”Amazonas änglar” för sin kamp att skydda skogen med dess invånare.

Kanindé bildades av några mycket motiverade anställda i den brasilianska indianskyddsmyndigheten som inte kunde acceptera korruptionen och inkompetensen i myndigheten. De beslutade att skapa en organisation där deras arbete verkligen kunde ha effekt. Det har varit en kamp mot mäktiga krafter, och trots internationellt och nationellt anseende är det fortfarande en hård kamp.

Följande länk visar en kort filmsnutt från miljön där Kanindé arbetar.

Länkar till: