I Am Amazon: Discover your connection to the rainforest with Google Earth

Upptäck Amazonas regnskog genom Google Earth.

Ecam

Ecam är Regnskogsföreningens samarbetspartner lokalt i Brasilien, vilka vi samarbetat direkt med sedan 2013. I närmare ett årtionde dessförinnan har medlemmar från bägge föreningar dock varit i kontakt genom tidigare engagemang. Ecam en etno-miljöorganisation verksam i Amazonas sedan 2002, har särskilt inriktat sig på samverkan med urfolk och har utvecklat en god kompetens gällande deltagande kartering, skötselplaner och skyddsarbete. Denna hemsida finns endast på portugisiska. 

ForumCiv

ForumCiv är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med runt 140 medlemmar, varav Regnskogsföreningen är en. Vårt stora projekt får finansiering via ForumCiv.

FUNAI

Fundação Nacional do Índio - FUNAI- är Brasiliens statliga indianskyddsmyndighet.

Imazon

Imazon är en icke vinstdrivande forskningsorganisation i Brasilien som arbetar med hållbar utveckling i Amazonas.