Bli medlem

Bli medlem!

Medlemskapet kostar 100 kronor per år. Du blir medlem genom att betala 100 kronor till bankgiro 836- 3194 eller Swisha 123 0259 226 (du kan scanna koden nedan i högermarginalen). Ange gärna namn och e-post så att vi kan skicka dig uppdateringar.


Läs mer om hur vi hanterar GDPR här.


Vi kan alla göra något litet för regnskogen

Det finns många sätt att bidra till att regnskogen får stå. Ett sätt är att lära dig mer om varför regnskogen är viktig och berätta om det för dem runt dig. Det finns mycket att läsa om regnskog, och om du har Facebook kan du få regelbundna uppdateringar från vår förening på sidan "Regnskogsföreningen”.


Du kan också delta i miljö- och klimatstrejker för att visa att du bryr dig om frågan.


En viktig sak som du kan göra till vardags är att kräva att de varor vi införskaffar inte bidrar ytterligare till regnskogsskövling. Ett exempel som vi i Sverige bör göra för att minska belastningen på den hårt ansträngda skogen i Amazonas är att uppmana affärer att inte sälja nötkött från Brasilien. Se mer om vad du kan göra längre ner.


Ett annat sätt är att öka pressen på bankerna. Svenska banker fortsätter nämligen att investera flera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Läs mer längre ner.

Du kan även läsa mer om hur vi ser på klimatkompensation längst ner i texten.


Du kan också vara med i vår förening, vi vill gärna bli fler! Regnskogsföreningen är en ideell förening, och all hjälp vi kan få i form av bidrag och volontärarbetare i föreningen är viktig för oss. Vi är ett engagerat gäng som brinner för att skydda regnskogen, dess urbefolkningar och dess artrikedom. Genom att engagera dig i vår förening kan du vara med och påverka och göra skillnad! Du kan också stödja vår verksamhet genom ideellt arbete. Kontakta oss om du är intresserad! Vi pratar gärna om regnskogen och välkomnar alla kontakter och förslag som kan hjälpa oss att hjälpa våra vänner i regnskogen. Du hittar vår kontaktinformation på sidan ”Om oss

Boskapsuppfödning utgör ett stort hot mot regnskogen i Amazonas Skogen är viktig för oss människor, både för vår återhämtning i vår direkta närhet lokalt där vi bor i Sverige och för de ekosystemtjänster skogen ger runtom i världen. Bland annat så är jordklotets klimat beroende av de luftströmmar Amazonas skapar och den art- och kemidiversitet som finns i skogen är ett ovärderligt bibliotek för nutida och framtida utmaningar. Den artrika skogen blir allt mer ansatt av olika bioenergiprojekt och av markanvändning för bete. Skogen riskerar ständigt att avverkas för att ersättas av artfattiga trädplantager, monokulturer och improduktiva betesmarker. Bilda gärna en grupp lokalt där du bor för att skydda skogen i Sverige och runt om i världen. Något du kan göra för att vi i Sverige ska minska belastningen på den hårt ansträngda skogen i Amazonas, är att uppmana affärer att inte sälja nötkött från Brasilien.


Kopiera gärna förslagstexten nedan och skicka till de affärer som säljer nötkött från Brasilien eller de affärer som har otydlig ursprungsbeteckning. Eller skriv ett eget e-post-meddelande och fråga varför de säljer nötkött från Brasilien. Det går också att klistra in texten i affärernas kontaktformulär på internet.


Det är enkelt att kontrollera om dina affärer säljer märkt nötkött från Brasilien genom att gå in på affärens online sida och titta under kött eller nötkött. Kött kan även säljas där endast förpackningslandet anges. Då kan man fråga efter landet där djuret föds upp.


Kopiera gärna nedan text och skicka från din e-post:


Hej!
Jag brukar handla hos er men har nu upptäckt att ni säljer nötkött från Brasilien. Boskapsuppfödning utgör ett stort och direkt hot mot regnskogen i Amazonas och i förlängningen mot hela den levande planeten. Jag överväger nu att helt sluta att handla från er så länge det finns nötkött från Brasilien i er affär. Även om inte all boskapsuppfödning sker på tidigare regnskogsmarker i Brasilien så driver försäljningen på en efterfrågan av kött från Brasilien, vilket orsakar ytterligare avverkningar av regnskog för att skapa nya ineffektiva betesmarker.

Jag vill gärna fortsätta att handla hos er men de här frågorna är mycket viktiga för mig. Återkom gärna med information om hur ni planerar att agera!
Vänliga hälsningar, …


Alternativ:


Hej!
Jag brukar handla hos er men har nu upptäckt att ni säljer nötkött där uppfödningslandet inte tydligt framgår. Boskapsuppfödning i Brasilien utgör ett stort och direkt hot mot regnskogen i Amazonas och i förlängningen mot hela den levande planeten. Jag överväger nu att helt sluta att handla från er när det är otydligt i vilka länder nötdjuren är uppvuxna, så länge det bara står senaste förpackningsland. Även om inte all boskapsuppfödning sker på tidigare regnskogsmarker i Brasilien så driver försäljningen på en efterfrågan av kött från Brasilien, vilket orsakar ytterligare avverkningar av regnskog för att skapa nya ineffektiva betesmarker.
Jag vill gärna fortsätta att handla hos er men de här frågorna är mycket viktiga för mig. Återkom gärna med information om hur ni planerar att agera!
Vänliga hälsningar, …Dina fondpengar hotar Amazonas

Fair Finance Guide avslöjade nyligen att svenska banker fortsätter investera flera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Fair Finance Guide är är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Initiativet finansieras med stöd från Sida.


I en ny rapport visar Fair Finance Guide att svenska banker fortsätter investera flera miljarder av svenskarnas fondsparande i företag som bidrar till regnskogsskövlingen i Amazonas. Ingen av bankerna ställer tillräckliga krav på företagen. Därmed bidrar de till att driva på klimatförändringarna, kränka mänskliga rättigheter, understödja plågsamma djurtransporter och utarma den biologiska mångfalden.


Genom att skickar ett brev till din bank påverkar du bankerna att ställa krav på företagen!

På 20 sekunder kan du maila din bank via länken här.

Att sätta press fungerar, se senaste resultaten här.Klimatkompensation

Kan man klimatkompensera genom Regnskogsföreningen, och är det ens en bra idé att klimatkompensera sina koldioxidutsläpp genom att betala för skydd av skog?


Det bästa är så klart att släppa ut så lite som möjligt, eftersom man aldrig kan kompensera för de utsläpp man faktiskt gör. Det finns också kritik mot att just vi i de rika länderna ska kunna ”köpa oss fria” genom kompensation, när effekterna av klimatförändringarna i oproportionerlig grad påverkar människor som lever i fattigdom.


Det är svårt att nå ner till hållbara koldioxidutsläpp och då är det ju bra om det är möjligt att kompensera för den klimatskada utsläppen orsakat. Hur gör man då det bäst?


Ett hektar tropisk regnskog i Amazonas binder kol som bildar 737 ton koldioxid, om skogen huggs ner och biomassan bränns eller förmultnar. En svensk släpper i genomsnitt ut grovt räknat 10 ton koldioxid per år. Det motsvarar alltså 1/75 av kolinnehållet i ett hektar regnskog. Att klimatkompensera sitt utsläpp skulle kosta några kronor, om man utgår från kolinnehållet i en viss yta räddad regnskog. Även om man skulle räkna på det dubbla utsläppet.


Det allra bästa vore att skogen fick stå kvar, eftersom den fyller bra många fler värden än just att vara ett koldioxidlager.


Därför rekommenderar vi istället att man blir medlem i Regnskogsföreningen och på så sätt bidra till vårt regnskogsbevarande arbete. Regnskogen i det 280 000 kvadratkilometer stora Karib binder kol som motsvarar ungefär 20 miljarder ton koldioxid. Denna mängd kol kan jämföras med de globala utsläppen. Under 2017 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till cirka 36 miljarder ton. Att bevara de regnskogar som finns kvar är mycket viktigt bland annat för att motverka utsläpp av koldioxid.


Välkommen som medlem i föreningen!

Regnskogsföreningen har sitt säte i Stockholm.


Här kan du se föreningens stadgar.


Kontaktperson


Björn Möllersten
bjorn.mollersten@telia.com
Tel. 087714501
Mobil. 0702843750


Misstänker du oegentligheter? Klicka här för att se vad du kan göra.