Om Oss

Om Regnskogsföreningen

Regnskogsföreningen är en ideell förening med säte i Sverige som bildades 2010. Vi arbetar för att skydda den tropiska skogen och stödja lokalsamhällen i skogens närhet. Vi har en mycket liten administration som sköts med frivilliga krafter. Alla de gåvor och bidrag som kommer in går oavkortat till de projekt vi valt att stödja. Vi uppdaterar er regelbundet via vår Facebookgrupp "Regnskogsföreningen" och vid tillfälle även här på hemsidan.


Engagerad kärna

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och kärnan består av nära tio personer med mycket lång erfarenhet från arbete med att skydda regnskogen. Flera av oss i Regnskogsföreningen var med och startade Regnskogsutskottet i Jordens vänner på 1980-talet. Sedan dess har vi drivit framgångsrika projekt som handlar om att skydda miljontals hektar värdefulla skogsområden från exploatering i främst Brasilien, Ecuador och Colombia.

Se vår film om Regnskogsföreningen och vårt arbete! Här berättar vår projektkoordinator Ulf Rasmusson om sin långa erfarenhet av att arbeta med regnskogsfrågor och varför våra pågående projekt är det mest spännande han har gjort.

Nu är vi alla angelägna om att fortsätta vårt arbete med skydd av regnskogarna i Sydamerika. Vill ni vara med?

Pågående projekt

Regnskogsföreningen arbetar i två huvudområden av den brasilianska Amazonas: Karib-korridoren och den södra delen av delstaten Amazonas. Vi har valt dessa områden då Karib-korridoren genom sin enorma storlek möjliggör skydd av ett område med global påverkan av klimat och biologisk mångfald, och Södra Amazons då avskogningsfronten nu nått dit och måste förhindras.

Regnskogsföreningen har sitt säte i Stockholm.


Här kan du se föreningens stadgar och här hittar du vår administrationsmanual och policys.


Kontaktperson

Björn Möllersten
bjorn.mollersten@telia.com
Tel. 087714501
Mobil. 0702843750


Organisationsnummer:

802452-8500


Misstänker du oegentligheter? Klicka här för att se vad du kan göra.